Импресум

Главен и одговорен уредник:

  • Дарко Тодоровски

Новинари:

  • Јован Лазаров
  • Катерина Сапаловска
  • Андреа Китановска
  • Бојан Николовски