КОНКУРС за ИНФОРМА

Драги млади и сите што се чувствувате така. Тимот на Информа се проширува! Ние сме мала екипа со големи соништа, па сакаме и екипата да ни стане поголема, за да ни се прошират и соништата. Што бараме? млади луѓе (не се мисли на ограничување во години, туку на состојба на духот); желба за работа со…